Sản phẩm

kiểu:Thanh lý máy in lụa

Công ty Hoa Hải Thanh cần thanh lý 1 số máy in lụa khổ A3 và A2. Máy Đài Loan, đang hoạt động tốt.

Máy in lụa A3 - Đài Loan
Máy in lụa A3

Máy in lụa > A2 - Đài Loan
 
May in lua A2

Google+
Pinterest

Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích