Sản phẩm

kiểu:5F-Ron đùn viền nhựa

- Sản phẩm mới.
- Viền chỉ nhựa màu trắng ép lẫn với màu đen, không dán keo, nên không bị sứt chỉ.

ron đen viền nhựa
Sản phẩm cùng nhóm

Google+
Pinterest

Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích