Sản phẩm

Nón bảo hiểm kiểu:4Q-109A

- Dựa theo mẫu mũ nón bảo hiểm 109 Andes.
- Phong cách mạnh mẽ, sang trọng.
- Có 2 loại:
+ 109K: kiểu nón kính, sử dụng kính ACE lớn, viền ron nhỏ, càng kính phong cách riêng.
+ 109A: kiểu nón kết, sử dụng loại kết haly trơn, thường sử dụng kiểu kết rời.

mũ bảo hiểm 109a
mũ bảo hiểm 109aki
 

Google+
Pinterest

Mẫu Nón bảo hiểm khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu Nón bảo hiểm công ty

KH sử dụng Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích Nón bảo hiểm