Sọc giữa phía trước không có lỗ: logo quảng cáo nhỏ (sát mỏ kết) hoặc lớn hơn (giữa sọc).
Sọc ngang phía sau có 2 lỗ: logo quảng cáo dưới sọc ngang hoặc ở sọc ngang.
2 bên hông nón có gân và 2 lỗ thông gió nên hình ảnh - logo quảng cáo nhỏ.