Sản phẩm

kiểu: Móc treo dàn quạt nuôi tôm

​- Không dùng phao, treo láp trực tiếp.
- Có nhiều lỗ giúp điều chỉnh dàn quạt lên, xuống dễ dàng.

 Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích