Sản phẩm

kiểu: 9D-Kính giấu

- 1 size kính cho haly kính giấu người lớnhaly kính giấu trẻ em.
- Màu sắc theo yêu cầu: màu trắng trong, màu trà, màu tím, màu khói...


haly kính giấu
Thông tin kỹ thuật
Thời gian sản xuất
Sản phẩm cùng nhóm


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích