Sản phẩm

kiểu: 8B-Vành may thường

- Logo quảng cáo có thể in lụa (nhanh, giá rẻ) hoặc thêu (3-5 ngày, giá cao).

in vành

 Sản phẩm cùng nhómMẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích