Sản phẩm

kiểu: 6B3-Ốc kết rời (4 thành phần)

- Ốc kết 4 thành phần dùng cho kiểu kết rời.
- Nhiều màu: xi trắng, xi đồng, xi đen...

ốc kết rời 4 thành phần
ốc kết rời 4 thành phần
ốc kết rời 4 thành phần
Sản phẩm cùng nhóm (7SP)


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích