Sản phẩm

kiểu: 6A5-Ốc kết HHT xi đen

Có 2 dạng: xi đen bóng và xi đen mờ

ốc kết hht xi đen
ốc kết hht xi đen
 
Sản phẩm cùng nhóm (7SP)


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích