Sản phẩm

kiểu: 6A-Ốc kết trơn xi trắng-khói

- Ốc tán nhựa: bằng nhựa ABS zin, không gỉ sét, bền chắc.
- Dễ dàng thay thế.
- Nhiều màu sắc.

 
Ốc tán nón bảo hiểm bằng nhựa  

Ốc tán nón bảo hiểm bằng nhựa

Ốc tán nón bảo hiểm bằng nhựa


Mẫu khách hàng

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích