Sản phẩm

kiểu: 3-Càng kính

càng kính GRS


CÀNG GRS

càng kính chim ưng
CÀNG CHIM ƯNG

Càng kính 6 lỗ
​CÀNG 6 LỖ


CÀNG PROTEC

càng kính ace
CÀNG ACE
 
 càng số 8
 
CÀNG SỐ 8
 
- Ngoài ra còn có loại kính kèm lưỡi trai để che nắng và tránh mưa tạt vào. Dễ dàng tháo lắp
 
mũ bảo hiểm haly kính
mũ bảo hiểm haly kính

 


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích