Sản phẩm

kiểu: 2-7-Mỏ kết vespa

- Màu sắc theo yêu cầu. Loại chuẩn: cứng (đục: nhựa ABS, trong: nhựa PC). Loại cải tiến: đục (cứng: nhựa ABS, dẻo: nhựa PP). 

kết da vespa trong
kết vespa đụcMẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích

  Các kiểu sử dụng mỏ kết

Có 3 kiểu sử dụng mỏ kết: kết liền và kết rời với ốc sắt và kết liền với ốc nhựa

Sản phẩm đã chọn: 0