Sản phẩm

kiểu: 2-3-Mỏ kết 3 ngôi sao

- Màu sắc theo yêu cầu. Giá rẻ hơn viền rời. Loại cứng (nhựa ABS), loại dẻo (nhựa PP). Có 2 loại: trơn (3 ngôi sao) và nhám (1 ngôi sao). 
 

 

Kết haly viền liền

Kết haly viền liền nhámMẫu khách hàng

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích

  Các kiểu sử dụng mỏ kết

Có 3 kiểu sử dụng mỏ kết: kết liền và kết rời với ốc sắt và kết liền với ốc nhựa

Sản phẩm đã chọn: 0