Sản phẩm

kiểu: 2-2-Mỏ kết Haly nhám

- Màu sắc theo yêu cầu. Dày và chắc hơn kết Haly trơn. Loại cứng (nhựa ABS), loại dẻo (nhựa PP). 

 

Kết haly nhám

Kết haly nhám màuMẫu khách hàng

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích

  Các kiểu sử dụng mỏ kết

Có 3 kiểu sử dụng mỏ kết: kết liền và kết rời với ốc sắt và kết liền với ốc nhựa

Sản phẩm đã chọn: 0