Sản phẩm

kiểu: 2-12-Mỏ kết Honda cánh chim

- Màu sắc chủ yếu: đen. Chất liệu: nhựa PP. Thường sử dụng cho nón bảo hiểm kiểu: honda cánh chim...

kết honda cánh chimMẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích

  Các kiểu sử dụng mỏ kết

Có 3 kiểu sử dụng mỏ kết: kết liền và kết rời với ốc sắt và kết liền với ốc nhựa

Sản phẩm đã chọn: 0