Sản phẩm

kiểu: 2-1-Mỏ kết Haly trơn

- Màu sắc theo yêu cầu. Loại cứng (nhựa ABS), loại dẻo (nhựa PP). Sử dụng kiểu kết liền hoặc kết rời. 

 

Kết haly trơn

Kết haly trơnMẫu khách hàng

Mẫu công ty

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích

  Các kiểu sử dụng mỏ kết

Có 3 kiểu sử dụng mỏ kết: kết liền và kết rời với ốc sắt và kết liền với ốc nhựa

Sản phẩm đã chọn: 0