Sản phẩm

Nón bảo hiểm kiểu: 5B-Nón em bé bay mỏ liền

- Mũ nón bảo hiểm em bé bay mỏ liền. Có 2 size: size nhỏ (từ 7-12 tuổi) và nữ người lớn.
- Độ an toàn cao, thích hợp sử dụng đi trên đường quốc lộ, tốc độ cao.
- Phù hợp vùng nông thôn, miền núi và miền Bắc mùa lạnh.

Sản phẩm cùng nhóm


Mẫu Nón bảo hiểm khách hàng

Mẫu Nón bảo hiểm công ty

KH sử dụng Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất Nón bảo hiểm

Video sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích Nón bảo hiểm