Sản phẩm

Nón bảo hiểm kiểu: 5A-Em bé bay mỏ rời

Sản phẩm cùng nhóm


Mẫu Nón bảo hiểm khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu Nón bảo hiểm công ty

KH sử dụng Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất Nón bảo hiểm

Video sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích Nón bảo hiểm

  Hướng dẫn đại lý tư vấn khách hàng hiểu thêm về thành phần quan trọng nhất của mũ bảo hiểm và giấy phép sản xuất mũ bảo hiểm

Thành phần quan trọng nhất của MBH chính là lớp xốp (lớp hấp thu xung động). Đây là thành phần trực tiếp bảo vệ đầu của bạn khi xảy ra tai nạn, dĩ nhiên là kèm theo điều kiện gáo không bị vỡ và dây quai không bị sứt (hầu như 100% các cơ sở đều xử lý được, trừ những người gian lận). Thành phần quan trọng nhất của mũ bảo hiểm lại là thành phần khó sản xuất nhất, tốn kém nhất, đòi hỏi phải có mặt bằng, vốn đầu tư lớn, kỹ thuật sản xuất, an toàn lao động và vấn đề môi trường.