Sản phẩm

  1-Ép nhựa gia công giá rẻ

  1-Ép nhựa gia công giá rẻ

  2-Ép xốp mũ bảo hiểm gia công

  2-Ép xốp mũ bảo hiểm gia công

  3-Sơn gia công sản phẩm nhựa

  3-Sơn gia công sản phẩm nhựa


  4-In gia công trên mọi chất liệu

  4-In gia công trên mọi chất liệu

  5-Phun nhung gia công

  5-Phun nhung gia công

  6-Chế tạo máy nghành NBH

  6-Chế tạo máy nghành NBH