Sản phẩm

kiểu:2-Máy cắt ron MBH

+ Máy cắt tự động với chiều dài tùy ý, tốc độ 1 nón khoảng 3-5 giây. Độ lệch khoàng 1-2 ly.
+ Không cần người trông coi, máy có thể tự động cắt > 3.000sp/ngày.

+ Giá bán: từ 30 triệu-50 triệu.

- Xem thêm:
1. Máy khoan vỏ gáo MBH
2. Máy cắt ron MBH
3. Máy ép xốp MBH
4. Máy nẹp viền ron MBH
5. Máy dán da MBH
6. 
Máy bơm keo dán ron MBH
7. Ghế nẹp viền ron MBH 

Google+
Pinterest

Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích